Algemeen Privacy Beleid

Deze website wordt beheerd door Het Engelenhuisje, met maatschappelijke zetel te Groenestraat 35, 8210 Zedelgem. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en met deze kennisgeving kan u terecht via Mail naar info@hetengelenhuisje.be

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het Engelenhuisje vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Via deze kennisgeving wensen wij u te informeren over het beleid van Het Engelenhuisje aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Het Engelenhuisje verstrekt. Wanneer u deze website bezoekt louter om informatie te vinden over Het Engelenhuisje, haar diensten, of over de onderwerken of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u op bepaalde diensten wenst beroep te doen of via deze website bepaalde diensten wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. aankoop van goederen, ontvangst van een nieuwsbrief, …) kan u worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer) mede te delen. Telkens u persoonsgegevens verstrekt, zal Het Engelenhuisje ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Het Engelenhuisje meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Het Engelenhuisje mee te delen. Het Engelenhuisje kan u de toegang tot haar websites  of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

Het Engelenhuisje verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciet schriftelijke toestemming is vereist. Het Engelenhuisje zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie volgend artikel). Als Het Engelenhuisje uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw schriftelijke toestemming vragen en kan u zich daartegen verzetten. De persoonsgegevens die Het Engelenhuisje verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.

Doel van de verwerking

Het Engelenhuisje verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om de dienst te kunnen leveren die u hebt aangevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan diensten, voor het personaliseren van het eigen aanbod aan diensten en voor direct marketing doeleinden. U kan Het Engelenhuisje ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte te worden gehouden van het eigen dienstenaanbod.
Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Het Engelenhuisje over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige  gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopij van uw identiteitskaart naar info@hetengelenhuisje.be of een brief met voormelde bijlage naar het vermeld postadres van Het Engelenhuisje.

Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kan surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo gebruikt Het Engelenhuisje bijvoorbeeld Google Analytics cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo onze sites te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kan u cookies op elk ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

Update van deze privacyverklaring

Het Engelenhuisje zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.