De zeven chakra’s, of de zeven energie- en bewustzijnscentra in het menselijk lichaam, beïnvloeden ons lichamelijk en geestelijk welzijn.
Deze chakra atlas beschrijft op duidelijke wijze welke onderwerpen en disciplines aansluiten bij de chakra’s en welke invloeden zij op de chakra’s uitoefenen, hoe de chakra’s het harmonische evenwicht van diverse energieën kunnen herstellen en hoe zij doelgericht storingen en blokkades op kunnen heffen.
Behalve een overzichtelijke indeling van de chakra’s met de corresponderende organen, klieren, kleuren, Mantra’s, dieren, planeten en klanken – worden ook praktische oefeningen en tests geboden.
Om de werking van de chakra’s optimaal te kunnen ervaren en gebruiken, heeft de auteur per chakra inspirerende affirmaties en meditaties samengesteld.
Nooit eerder werden op een zo toegankelijke en duidelijke wijze de werking en de achtergronden van de chakra’s beschreven.
De Chakra Atlas is een ideale inleiding voor iedereen die – vanuit welke esoterische discipline dan ook – wil (leren) werken met chakra-energie.